Vid plantering av fruktträd bör man sätta någon form av stöd så trädet växer rakt och hinner etablera sina rötter och stå stadigt inför framtiden. Men stödet hjälper även det unga trädet under närmsta åren när det kan bli lite tungt när äpplena växter till sig. Efter ett par år kanske stödet ser bra ut men vilket skick är det under marknivå… Det kan vara ruttet eller knäckt och inte utgöra rätt stöttning för trädet.

Inför höstens och vinterns stormar och busväder kan det därför vara bra att kontrollera att växtstöden på unga träd fortfarande håller. Och under somrar när solen gassat och torkat ut gummiband eller gjort spännband sköra kan även detta behöva bytas ut, ibland till något bättre och hållbarare.

Gör detta i god tid, gärna i början av hösten. Byt ut till nytt och kolla samtidigt att pålen står rakt och stabilt eller om den också behöver bytas ut. Men var försiktigt med att slå ner ny påle på annat ställe då detta kan skada rötterna.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om odling
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!