Förutom ljus och läge är rätt sorts jord viktigt för att växterna ska trivas. Beroende på var man bor har man olika typer av jord och därmed olika villkor för vilka växter som kan växa och trivas. I jorden hämtar de näring och vatten vilket de helst vill ha så jämn tillgång till som möjligt för att trivas och vara friska. Vet man inte vad det är för sorts jord man har in sin trädgård eller odlingslott, så gräv och se efter.

Är jorden lätt, porös och sandig är det sandjord. Sandjord har svårt att hålla vattnet, utan det rinner lätt igenom. Det gör att den inte kan förse växterna med rätt mängd vatten och näring som de flesta växter behöver. Det krävs också mer vattning när man har sandjord. Ska man lyfta fram en fördel så är den att sandjorden håller värmen bättre och ger snabbare start på våren för de växter som lever i den. Bäst är att i sådan jord plantera växter som tål torka och mager jord. Sandjord är också bra att odla ex morötter och potatis i. Jordförbättre sandjord med kompost och torvmull för att få en bättre grundstruktur så fler växter kan trivas däri. Blanda även gärna ner naturgödsel som ex. kogödsel.

En jord som är hårdare, fastare men kletigare när den är fuktig, är lerjord. Lerjord kan man ofta rulla till en boll eller avlång “korv”. Lerjord håller fukta och näring bra, men kan också orsaka att för mycket vatten stannar kvar och fuktkänsliga växter kan ruttna vid långvarigt blöta. Lerjord kan också bli hård och kompakt vid torka, vilket gör den svår att gräva och plantera i. Trampa heller inte omkring för mycket i lerjord, då detta kan bidra till att jorden blir hård och sämre kan släppa igenom vatten och luft till växterna. Förbättra lerjorden med barkmull och organiskt materiel som ex gräsklipp eller halvbrunnen kompost. Naturgödsel är också bra att blanda ner.

 

 

iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om skötsel
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!