En trädgård med raka kanter och välansade växter och rabatter är visserligen mycket vackert och tilltalande för ögat och sinnen. Men även det lite vildväxta är fint på sitt sätt. Att låta växterna själv få bestämma lite mer är inte helt fel…

I denna trädgård har vissa växterna fått sprida sig och jämnar ut kanterna mellan gräsmatta och marksten på ett fint sätt.

På bilden till höger syns bl.a murreva och penningblad som är tacksamma marktäckare.

På bilderna nedan växer (vänster) bl.a skuggbräcka, campanula och någon sorts fetblad och (höger) murreva.

Foto: iTRÄDGÅRDEN

0