När vi byggt vårt växthus för ett par år sedan, ett ”vanligt” i aluminium på 5 kvm, så konstaterade vi snabbt att det var ju inte så snyggt. Direkt inköptes två stora murgrönor som sattes på vars sin sida om dörren samt nävor att täckta sockeln, som nu växt sig frodiga.

Dessa tillsammans med bokharabinda och blåregn som växer längs förrådet, gör att växthuset numera knappt syns men fyller definitivt sin funktion!

På liknande sätt har nedan växthus, som jag såg i en trädgård i fjol, kapslats in i grönska. Då de stor relativt skuggigt används det troligen mest till vinterförvaring.

På våren, när träd och buskar ännu inte fått löv, kommer ljus in och väcker upp växterna efter vintern. När det väl är dags att flyttas ut dem i trädgården, får växthuset åter gå i vila i lummigheten.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om växthus
Fler aktuella artiklar