Helt beroende på trädgården karaktär, storlek och utformning bör man välja passande sätt och materiel att kanta rabatter och gångar med. Ibland behövs ingen kant men i de fall man tycker det behövs finns många ideér att välja mellan. Materialet kan förslagsvis gå igen i ex hus och byggnader på tomten. Tänk också på vilken miljö och syfte trädgården eller den del du ska kantsätta, har; är den till för avslappning, odling, lek osv.

Ex nedan (vänster) där rött taktegel används som kant mellan singel och buxbomrabatt, vilket passar fint i trädgårdar med tegelhus där samma färg som husets tegel eller taktegel används i trädgården. I en trädgård med trähus och mer skogskaraktär, kan däremot träsdtammar passa bättre om man vill göra avgränsningar. På så sätt går  naturen igen naturlig i trädgården.

Att använda kantsten är förutom att det är snyggt och passar i de flesta trädgårdar – även extra praktisk. Lägg stenarna antingen i samma höjd som gräset eller som till vänster, där först en stående sten lagts och ytterst en liggande i marknivå. Detta gör att det är lättare att klippa gräsmattan , då gräsklipparen kommer åt att klippa hela vägen ut, utan att skada rabatten eller växterna.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

 

Den här artikeln om snygg odling i pallkrage kanske också intresserar dig.

Fler artiklar om rabatter
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!