Sedumtak är mycket vackra på vissa typer av hus och byggnader. När trenden med plattare tak eller låg taklutning kom för ett par år sedan, har antalet hus som ritats och byggts med sedumtak ökat. Det är både vackert, har bra isolerande effekt och är även miljömässigt bra och ger ökat mångfald och mat för pollinerade insekter.

Långt tillbaka i tiden har man bl.a använt torv och gräs som täckning av tak. Men den typ att gröna tak som läggs idag är relativt ”nytt” och har sitt ursprung från mitteuropa under 1960- och 70-talet.

Sedumtak är olika sorters sedumväxter (fetbladsväxter) som odlats fram på speciell takduk. För att sedumtaket ska fungera så får taklutningen inte vara mer än ca 27 grader. Annars sker avrinningen av regnvatten för snabb och växterna överlever inte i längden. Orsaken är att de inte hinner ta upp vattnet som ska hinna sugas upp i den tunna jordmånen vid regn. Det behövs även speciellt underlag och kontroll av bärigheten av taket innan sedumtak läggs, speciellt om det är större tak och ytor.

Det är inte helt ovanligt att offentliga byggnader eller omläggning av tak på exempelvis föreningslokaler, förrådshus eller cykelskjul – görs med sedumtak för att öka grönskan i tätbebyggt område. Ett bra exempel är Emporia’s köpcentrum i Hyllie, Malmö. Där kan man gå upp på taket och få vacker utsikt. Se bilder och läs mer om det här.

Så länge lutningen inte är för stor kan lägga sedumtak på exempelvis uterum, förråd, tak över soptunnor, utekök och entrétak… Sök inspiration och information på nätet.

Vill du veta mer om sedumtak och hur det ska läggas så kommer här tre förslag med bra information.

Seduna
Turfman
VegTech

iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om bygga
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!