Om befintlig häck från grannen växer in på ens tomt och är en oangelägenhet ska man alltid först prata med grannen.

Häcken kanske blivit för hög och skuggar ditt trädgårdsland eller för yvig och vildvuxen. Vill inte grannen beskära din sida har du rätt att ta bort de grenar som går in över din tomtgräns, men tänk på att din beskärning inte får skada häcken.

Om man ska planteras häck vid tomtgränsen och risk är att häcken kommer att växa in på grannens tomt, bör man alltid ta en diskussion med grannen först. Fundera också på vilken sorts häckplantor som är lämpliga. Ex. om årlig beskärning krävs och vem sköter då detta, hur bred kommer häcken bli osv.

Bäst är förstås om båda grannarna är överens och delar på både kostnad och ansvar samt är överens om klipphöjden. Om grannen planerar att sätta häck, fråga innan arbetet påbörjas, hur  och om den kommer påverka din trädgård.

Meddela alltid din granne om du ska utföra någon beskärning som kan påverka dennes trädgård, insynsskydd eller tomt på något sätt. Oavsett om det gäller häck, buskar eller träd. På så sätt undviker man dispyter. Kanske kan man mötas på halva vägen eller komma på en lösning tillsammans om ingreppet är större och kan påverka för mycket.

Enligt Jordabalken (rättsliga bestämmelser ang. fast egendom):

3 kap 1 §: Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.
3 kap 2 §: Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Länk till Jordabalken hittar du här.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Den här artikeln kanske också kan intressera dig.

Fler artiklar om skötsel
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!