Att det ofta växer lava på trädstammarna är vad jag läst mig till, ett tecken på ren luft. Eftersom laven tar upp näring och vätska ur luften och via regnvatten som rinner längs trädstammarna, är den väldigt känslig för olika föroreningar. Lava på grenar och stammar innebär inte att det är en skada.

Även om lavarna benämns som växter så är de egentligen en organism som är en sammansättning av svamp- och algdelar, vars olika funktioner samverkar. Svampens roll är att utgöra stödjevävnad och skydd samt att suga upp vatten, medan algen genom fotosyntes bidrar med energi. Bl.a klarar lava uttorkning rätt bra och har ett inbyggt skydd mot solens strålar. Lava växer i många olika typer av landskap och miljöer; på träd, sten, byggnader osv och på ett och samma ställe kan flera arter förekomma.

Lava finns över hela jorden och man känner idag till närmare 14.000 olika arter. I Sverige finns ca 2.000 arter.

Många oroar sig för lavan som växter på ex. fruktträden. Vissa menar att lavan ska tas bort då de kan skada trädet, medan andra menar att lava inte skadar, då de inte gör åverkan på underlaget eller tar näring från trädet eller busken de växer på. Vill man ta bort lava, bör man vara försiktig och inte gå för hårt åt så man skadar stammen de växter på. Detta kan ge större skada än vad lavan gör.

Beroende på vilken sorts lava det är, så är den också gömställe för insekter som är nyttiga för trädgårdens fåglar och växter. Så lite lava skadar nog inte och ett gammalt äppleträd med lava kan ju till och med vara charmigt.

Lavan i vår trädgård får vara kvar!

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Den här artikeln om svampar kanske också intresserar dig.

Fler artiklar om ogräs
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!