Invasiv art – om detta har det pratats mycket de senaste åren. Samtidigt har många kanske svårt att förstå vad problemet är. Växter som är vackra och ståtliga – hur kan de vara skadliga?

Orsaken är att de är så kallade invasiva arter, vilket betyder att det är växter som inte har sitt naturliga ursprung i vår natur men som breder ut sig och tar över. Ibland i mycket stor omfattning som då skadar vårt naturliga ekosystem. De inhemska växterna som lever på de aktuella platserna kvävs och minskar i antal eller dör ut. Invasiva arter gäller även djur.

I längden påverkar det också negativt på vårt ekosystem. Exempelvis kan växter trängas undan och minska i antal – som vissa insekter är beroende av för att kunna överleva och fortplanta sig. Eller växter som skapar en speciell miljö.

Kostnaden för att försöka bekämpa invasiva arter är också enorm. Alla har därför ett ansvar att inte sprida dessa växter ytterligare och att inte ta med sig växter hem i från naturen som man inte vet vad det är.

En invasiv art som kan orsaka stor skada är parkslide. På grund av dess kraftiga och snabbväxande rötter så kan de växa igenom och skada husgrunder och ledningar i marken. Det är också extremt svårbekämpad.

Vid beställning av matjord via åkerier så var noga med att köpa bra jord och ta reda på innan du beställer var jorden ursprungligen kommer ifrån. Det är inte helt ovanligt att parkslide finnas med i sådan jord.

Lupin

Jättebalsamin

En annan växt är den söta jättebalsamin, som man kan lockas ta med från naturen in i trädgården. Men med rasande fart sprider den sig och kväver andra växter. Spridningen sker främst via dess frön. När frökapseln är mogen räcker det med en lätt beröring för att den med en ”explosionsliknande” effekt ska sprida sina frön.

Och vackra, fina lupinen tillhör tyvärr också de invasiva arterna. Förutom att den tar över mark från andra växter så binder lupiner kväve och förändrar därmed jordmånen, vilket är en annan orsak till att exempelvis ängsblommor – som vill ha mager jord – inte klarar att överleva i den kväverika jorden och dör ut. Samtidigt innehåller lupiner ett gift som vissa kreatur inte tål, varför de inte får spridas in i hagar.

Parksallad

Vresros

Ytterligare två vackra växter som man har svårt att förstå att de är invasiv är parksallad och vresros. Parksalladens söta och anspråkslösa lila blomman har däremot en matta av täta blad i marknivå som kväver andra växter. Även den är svårbekämpad på grund av ett långt och envist rotsystem. Vresrosens buskiga växtsätt skuggar och breder ut sig över den inhemska floran och busken har utlöpare som snabbt växer och etablerar till sig.

Ovan var bara några exempel på invasiva arter. Vill du läsa mer gör du det på Naturvårdsverkets sida – här.
Eller på SLU Artdatabanken –  här.

Tänk på att vi tillsammans kan göra skillnad!

Under säsongen kommer artiklar här i bloggen om olika invasiva arter. Så håll koll om du vill veta mer om vresros, lupin, parksallad, jätteloka, parkslide m.fl

Foto: Bild 1,2,3  iTRÄDGÅRDEN.SE ©

Fler artiklar om ogräs
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!