Visserligen är en helt jämn och “ogräsfri” gräsmatta fint och prydligt.

Men en gräsmattan kan även bestå av andra växter än gräs och ibland kan vår nit på den perfekta gräsmattan gå till överdrift då det kräver mycket tid och energi att sköta den.

Låt andra växter få ta lite plats i gräsmattan och gynna insektslivet i trädgården.

Ex tusenskönor, käringtand, klöver, blåklocka, skatnäva, trådveronika m.fl. Rensa bort större ogräs som maskrosor, tistlar och fibblor om man inte vill ha dem.

Eller låt de blomma i en del av trädgården och rensa bort dem innan de sätter fröställningar, så de inte sprider sig för mycket.

Vill man ha både fin gräsmatta och ängsblommor så låt en del av gräsmattan få växa och bli äng. Komplettera med ängsfrö för större variation på blommor. Färdigblandad ängsblanding finns att köpa i fröpåsar.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om ogräs
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!