Den s.k JAS-perioden (juli-augusti-september) är ofta den bästa perioden att beskära träd och buskar i. När växterna har löv är det lättare att se vad som är friskt och vad som bör tas bort samt hur de växer. De läker också bättre efter beskärning så här års och risk för skador och svampangrepp minskar. Stora träd som ex björk bör inte beskäras på våren.

Ta bort döda grenar i marknivå samt gallra bort de som är gamla och stabbiga, växer snett eller rakt upp. Putsa till för att få busken eller trädet lite jämnare eller förhindra att de blir för yviga. På så sätt släpper man in mer luft och ljus till växten, som gör den friskar och vackrare samt gynnar tillväxten.

Vid lång torka eller utsatt läge bör beskärning göras försiktigare. Lagom beskärning varje år är att föredra än en kraftig vart 4-5 år.

i trädgården - lagerhägg, buske, beskärning, JAS www.itradgarden.se

Vattenskott på fruktträd beskärs med fördel nu om skotten blivit för många. Fruktträd kan också beskäras under JAS-perioden men dock lite försiktigare. När skörden är över kan kraftigare beskärning göras, alt. vänta till vårvintern. Samma gäller kastanjeträd.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om skötsel
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!