Visste du att ordet kompost kommer från latin och betyder blanda/sätta samman? Det är just det man gör man man vänder ner trädgårdsavfall för att sedan få en härlig, näringsrik mylla.

När våren är i antågande kan komposten behöva hjälp att komma igång efter vintern. Tillsätt ko- eller hönsgödsel och gärna lite vanlig jord och blanda väl. Då kommer syre ner i komposten, vilket är en nödvändighet för att komposteringsprocessen skall komma igång.

Placera komposten i skuggan så den inte torkar ut. Packa inte materialet för hårt utan låt den vara luftig, därför är det bra med kvistar både på botten men även nerblandat i.

I komposten jobbar sedan småkryp, insekter och svampar med att byta ner organiska ämnen. Tre grundstenar för att komposten skall fungera är syre, näring och fukt. Då startas det som vi kallar för förmultning. Ett tecken på att det fungerar är att komposten är varm, dvs energi frigörs under processen.

Man kan kompostera köksavfall också men detta skall ske i sluten behållare så att tama- och vilda djur inte kommer åt det. Information om hur hushållsavfall skall komposteras finns på kommunernas hemsidor.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om odling
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!