Ett ungt fruktträd kan behöva lite hjälp för att få formen och styrkan i grenarna. Dels för att orka bära frukt men också för att få det luftigare mellan grenarna. Man vill gärna ha en rund och jämn form på trädet, så frukten lättare kan kommas åt och plockas och det underlättar även vid beskärning.

Vill man spaljera fruktträd mot exempelvis ett plank eller en ställning så görs detta också när trädet är ungt och formbart.

I början av sommaren kan man sakta och försiktigt dra ner de kraftigaste grenarna. De ska inte böjas rakt neråt marken utan vågrät. Men aktsamt så de inte skadas. Fäst med snören, gärna med något mjukt emellan så barken inte tar skada och sätt fast ner i marken. Viktigt är att det är stabilt och inte riskerar att knäcka grenarna vid hård vind.

Nästa år kan man prova försiktigt att släppa på spänningen. Trädet bör då ha anpassat sig till sin nya form. Detta gör att grenarna också blir kraftigare och orkar bära frukt bättre. Glöm inte att beskära trädet också så det får en bra form.

Ska du spaljera gör du på liknande sätt.

Tänk på att inte plantera trädet för tätt emot staket eller vägg, utan det behöver vara en luftspalt så det inte blir för varmt mellan för att trädet ska må bra.

Spaljén ska alltså också vara en bit ut från väggen om den är fristående eller skruvad mot väggen.

Har du ingen vägg så kan staket byggas som anpassas efter hur du vill forma trädets grenar.  Att göra så blir också en fin vägg eller avskärmning i trädgården om man vill.

Välj gärna också svagväxande sort av fruktträd för att spaljera.

iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om träd
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!