iTRÄDGÅRDENSom en förlängd brygga blir den här trägången som utmynnar i ett trädäck längs vattenkanten. Genom att låta gången gå hela vägen tvärs över rabatten, blir den ett blickfång från långt håll och lockar en framåt för att se vad som finns runt hörnet och i dammen. Lägg även märke till det mångfald av buskar och perenner som planerats runt om som ger så varierande färger och former.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN

 

0