Det är både snyggt och praktiskt med belysning i trädgården, men det är lite att tänka på gällande detta. Dels skall kabeln ligga på ca 35-90 cm djup, beroende på var i trädgården den skall ligga. Kabel skall alltså läggas djupare om jordbearbetning förekommer, ex i trädgårdsland men kan ligga högre upp under ex. en gräsmatta.

Elkabeln läggs i ett kabelrör och strax ovanför detta röret läggs ett varningsband, som vid ev. grävning visar att det finns en elkabel under.

Tänk på att gräva rännan i marken kan man som ägare själv göra, men att lägga kabel och koppla in på befintligt elinstallation får bara göras av behörig elektriker.

Ta kontakt med en elfirma innan för att få veta vad som gäller för din tänkta installation. När installationen är klar så rita in på en tomtkarta var kabeln ligger, dels för att det är lätt att glömma men även som dokumentation om man säljer huset.

(Ovan information är kontrollerad av behörig elektriker.)

i Trädgården - utebelysning i trädgården, el, tillåtet, dra, behörig elektriker

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om bygga
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!