Insekterna behöver kypin inför vintervilan och det finns fler sätt som vi kan hjälpa dem med detta. Som ex.vis dessa stolpar, både snygga och annorlunda, som visades på Landskrona trädgårdgille.

 

Med ex. bambu kan man göra ett enkelt insektsnäste, plats för många. Samtidigt blir det en liten installation i trädgården. Ställ det gärna skyddat för väder och vind, ex bakom ett uthus, staket eller buskage.

Det är bra om det är olika tjocklek på bambun, så att både större och mindre insekter hittar ett lämpligt skydd.

Mer om hur du kan enkelt kan bygga insektsbo hittar du här.

insektsbo_stolpar_1024x1239.jpg

Foto:iTRÄDGÅRDEN

 

 

 

0