Humlor (Bombus)

En trädgård utan humlor, bin och andra smådjur hade förutom förödande även varit både tråkig och händelsefattig. Det hade lett till att fruktträd, bärbuskar m.m inte hade pollinerats och gett skörd. Att se dem flyga runt i rabatter och surra förbi är en känsla av sommar. Humlorna har ibland lika brått i trädgården som vi och visst har man krockat med en humla ibland eller smålett åt en som smått vingligt med kropp och benen fulla med pollen tungt landar på en blomma.

Humlor tillhör insektssläktet med familjen bin. Antalet humlearter i världen är ca 250, men oenighet råder bland forskare på grund av släktets indelning. Humlor förekommer främst i Europa, Asien och Afrika samt i Sydamerika och Nya Zeeland. Då de vanligtvis inte trivs i för varmt väder är det främst i bergstrakter och högländer som de förekommer i de länder med varmt klimat. Dock finns ett antal arter i tropiska klimat, bl. a i Amazonas.

I Sverige finns 39 arter och några arter är hushumla, ljunghumla, ängshumla, åkerhumla, trädgårdshumla och ljus jordhumla. Precis som bin har humlan en gadd- men bara honor och arbetar som har den. Gadden inte är lika utformad som hos bin och getingar, som  har hullingar – så humlan kan därför sticka flera gånger med sin. Då deras gift även är mycket svagare känns inte deras stick så mycket utan man brukar säga att det bränns. Dock är humlor relativt lugna och de skall mycket till innan de sticks.

På våren i mars-april ger sig humledrottningen ut från sitt skyddat vintergömme för att söka ny boplats att starta en ny humlekoloni på. Hanarna övervintrar inte utan dör när de befruktat honorna året innan. Honan börjar med att bygga bo i ex husgrunder eller håligheter i marken. Boet, som från början är litet, byggs med vax som hon utsöndrar och i botten lägger hon pollen av bl. a hassel, sälj och andra vårblommande träd och buskar som hon samlat in. Detta är mat till de larver som senare kläcks ur äggen och sen ruvas av honan.

Sedan förpuppas de och kläcks i maj månad till arbetshumlor. Deras uppgift blir under sommaren att samla in nekar och pollen.  För att kunna göra detta har de en skålformad pollenkorg på skenbenet. När humlan fått en massa pollen på kroppen kammar den av sig detta med bakbenen ner i korgen. För att få loss så mycket pollen som möjligt vibrerar ibland humlan med vingarna inne i blomman. Detta har både ser och hör man rätt ofta.

Många humlearter har en väldigt låg tunga som de suger nektar med. Vissa blommor har rätt djupa blomkalkar och många honungsbin kommer inte åt nektarn. De humlor som inte har så lång tunga biter istället hål på blomkalkens sida för att komma åt.

Om en humla är nerkyld (under 30 grader) kan den inte flyga utan måste först värma upp sig, genom att vibrera med de stora vingmusklerna. Därför kan de även flyga vid låga temperaturer. När humlorna är inaktiva sänks deras kroppstemperatur.

Under sommaren växer boet med fler våningar och kan ha ca 500 arbetshumlor men det är först i slutet av sommaren som det föds hanar och honor. Parningen sker i luften och kort efter dör hanarna. Honorna letar upp nya övervintringssamhälle och boet de kom ifrån dör tillsammans med drottningen.

För att humlorna inte skall fortsätta att minska i antal, som de gjort de sista årtionden p.g.a minskad orörd ängsmark och ökad användning av bekämpningsmedel, kan man plantera växter som de tycker om. Några förslag är fingerborgsblomma, stormhatt, bolltistel, salvia, lejongap, buddleja, deutzia, hypericum, dahlior, gurkört, isop, timjan, oregano, citronmeliss, timjan, rosmarin, blåeld, nepeta, sälg, hassel, gullregn samt fruktträd och bärbuskar.

Tänk på att också har tidigblommande växter i trädgården så humlorna som övervintrat hittar mat tidigt på våren som ex krokus, sälg, vintergäck, scilla och snödroppar.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om djur
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!