Teveronika (Veronica chamaedrys)

Denna lilla himmelskt blå blomman känner säkert många igen. Den är inte helt ovanlig i lite allmänna gräsmattor och ängsmiljöer, längs vägar och dikeskanter. Blommorna är små och enkla med fyra blå och lite rundade blomblad. I mitten är den vit och har två ståndare. Höjden på växten är ca 1 dm och den sprider sig och kan bilda mattor som blommar under maj-juni. Bladen är lätt taggiga i formen och sitter parvis längs stjälken.

Teveronika är en art i familjen grobladsväxter och släktet veronikor som har ca 180 arter. Växten är utbredd i stor del av Europa, främst i de norra och mellersta delarna samt i nordvästra Asien. I Sverige finns ett 20 tal arter. Den sprider sig via frö och utlöpare.

Förr användes växten som bot mot olika ögonsjukdomar och har därför även kallats för bl.a ögontröst.

Foto: iTRÄDGÅRDEN.SE  ©

Fler artiklar om ogräs
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!