Vattna ordentligt när du vattnar. Att skvätta lite på ytan i en kruka eller bevattna en rabatt i några minuter hjälper inte mycket. Tvärt om!

Växternas rötter växter neråt. Får de inte vatten i samma djup som rötterna, söker sig rötterna uppåt. Detta gör att de till slut bli ytliga och lättare skadas av skadedjur, frost och torka. Vattna hellre mycket men sällan i rabatter samt i större krukor och kärl. Har man ex buskar eller större perenner så kan ibland punktbevattning med en rotvattnare vara bättre. Mindre krukor som står i solen eller i torra lägen, behöver oftast få vatten oftare, ibland 1-2 gånger/dag.

Naturlig bevattning är via regn eller att grundvattnet i marken är tillräckligt ytligt för att växternas rötter ska nå det. Vattnet lagras i jorden i små hålrum mellan jordpartiklarna. Där samlas också näring som vattnet tar med sig upp i växten.

Växter med stora rötter har naturligt lättare att söka sig ner till grundvattnet än vad perenner och mindre buskar har, som måste förlita sig på vatten i den ytliga jorden. Stora träd behöver mycket vatten, ex en björk dricker ca 500 liter vatten per dygn. Större träd hittar själv vatten. Men nysatta behöver hjälp för att rota sig ordentligt i marken. De växter som är anpassade för torrt klimat behöver mindre vatten och sparar även vatten i sina blad och växtdelar, ex. taklök och andra suckulenter (fetbladsväxter).

Köp en vattenmätare och placera på en plats som inte skylas av träd eller byggnader, så har du koll på hur mycket de eg. har regnat i din trädgård. För det mest är det betydligt mindre än man tror…

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Den här artikeln om rotvattnare  kanske också intresserar dig.

i Trädgården - rotvattnare, effektiv bevattning av växter, vattna, perenner, buskar, träd

Fler artiklar om redskap
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!