En botanisk trädgård är en park eller trädgård som har växter från olika länder och det är i första hand för forskning och undervisning av botaniker och hortonomer som odlingen sker. Till skillnad från vanliga parker och visningsträdgårdar är en botanisk trädgård oftast uppdelad efter geografiska områden eller olika teman (ex växternas klassificering).

(Uppdaterad artikel. Se mer info längst ner om några av Sveriges olika botaniska trädgårdar. Samt en lista på alla.)

Den första moderna botaniska trädgårdarna anlades i anslutning till universitetet i Pisa i Italien av Luca Ghini i mitten av 1540-talet. Även den botaniska trädgården i Padua är från den tiden. Efterhand uppfördes botaniska trädgårdar i anslutning till universiteten runt om i Europa och var viktiga för forskning och studier inom botanik och läkemedelsläran.

Då det krävdes stora summor pengar för att driva en bra botanisk trädgård, var det också en statussymbol för de universitet som hade sådana.

(Det stora växthus är Botaniska trädgården i Köpenhamn, väl värt ett besök.)

Botaniska trädgården i Uppsala räknas som Sveriges äldsta och anlades 1655 av Olof Rudbeck d.ä. Tyvärr förstördes den i stadsbranden som drabbade Uppsala i maj 1702. Två år senare, 1744, blev Carl von Linné föreståndare för trädgården och återuppbyggde den. Den blev centra för hans naturvetenskapliga forskning. Det var här som han ordnade växterna efter sin klassificering (s.k. taxonomi) och lät bl.a uppföra ett nytt orangeri. Det var Linnés efterträdare Carl Peter Thunberg som genomförde flytten av den botaniska trädgården till slottsträdgården, den nuvarande botaniska trädgården i Uppsala. Linnés trädgård blev en park under 1800-talet men återställdes av Svenska Linnésällskapet och senare underställdes trädgården Uppsala universitet.

Även i Lund fanns under Linnés tid en mindre botanisk trädgård men det var först under 1860-talet som Lunds botanisk trädgård började anläggas i centrala delen av staden.  I trädgården och parken, som utökats flera gånger,  finns ett antal byggnader varav den äldsta är Agardhianum, men här finns också Botaniska museet och Gula villan. I trädgården odlas omkring 7 000 olika arter av växter och i trädgårdens växthus finns nio olika klimatzoner med cirka 2 000 arter.

Något senare, närmare bestämt 1791 anlades Bergianska trädgården i Stockholm. Bergianska trädgården har sitt ursprung i den trädgård vid namn Bergielund, som bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius anlade i mitten av 1700-talet. Efter brödernas död donerades egendomen till Kungl. Vetenskapsakademien och Bergianska stiftelsen som bildades. Trädgården skulle tjäna som trädgårdsskola och försöksanläggning. Trädgården låg på samma ägor tills 1885 då den flyttades till nuvarande läget vid Brunnsviken.

Nästan 30 år senare, 1918 växte Göteborgs botaniska trädgård fram och invigdes 1923. Göteborgs botaniska trädgård har en yta på 175 hektar och är därmed en av Europas störst. Här odlas cirka 16 000 olika arter varav ca 4 000 av dem odlas i växthuset som bland annat rymmer Sveriges största orkidésamling med 1500 arter.

Sverige har 13 parker och trägårdar som räknas som Botaniska trädgårdar:

 • Alnarpsparken, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
 • Botaniska trädgården, Lund
 • Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborg
 • Göteborgs botaniska trädgård, Göteborg
 • Botaniska trädgården, Skara
 • Bergianska trädgården, Stockholm
 • Botaniska trädgården, Västerås
 • Wisingsborgs trädgård, Visingsö
 • Botaniska trädgården, Uppsala
 • Linnéträdgården, Uppsala
 • DBW: trädgård, Visby
 • Fjällbotaniska trädgården, Hemavan
 • Jokkmokks fjällträdgård, Jokkmokk

(Källa Wikipedia )

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om trädgårdar
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!