Hortensia (Hydrangea macrophylla)

Detta är ett relativt stort släkte med upp emot 80 arter. Hortensior kom till Europa från Japan på 1700-talet. De har sitt ursprung i både Nord- och Sydamerika samt delar av Asien. Busken är omtyckt p.g.a sina stora bollar på vilka små blommor sitter tätt. Färgen kan vara allt från himmelsblått, vitt och rosa till djup purpur och ofta ändrar skiftar de och blir djupare i färgen efterhand som blommorna växer.

Färgen på blommorna påverkas av vilket pH-värde jorden har som de växer i. Även om man köpt en växt som är blå, kan den gå över till att blomma med rosa blommor. Lågt pH-värde ger blå blommor, vita och rosa blir de vid normalt pH-värde. Gödning finns att köpa som sänker pH-värdet i jorden för att behålla den blå färgen. Blomningstiden är juli-augusti men blombollarna sitter kvar hela vintern och är vackra och kan klippas av till våren.

Bladen är relativt stora och friskt gröna och växer oftast i par längs blomstänglarna. På hösten skiftar vissa sorter färg och blir spräckliga i rött eller och lila. (Se bilder)

Höjden på busken är ca 80-120 cm beroende på sort.

För att trivas vill hortensior har lucker och väldränerad, mullrik jord. Placeringen bör vara i sol till halvskugga och de kan odlas upp till zon 3 (ev. zon 4 beroende på läge).

Hortensior tycker inte om att torka ut och hänger om den inte får tillräckligt med vatten. Dock reser den sig snabbt efter vattning. Tänk dock på att inte vattna direkt på busken när den blommar. Blommorna tyngs ner av vattnet och grenarna böjer sig. Vattna direkt på marken under den. En regnig sommar kan stöttning av busken behövas.

Hortensior är vackra långt efter att de slutat blomma och behåller en del av sin färg, om än något dämpad, långt in på hösten.

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om buskar
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!