Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)

Denna lite annorlunda men vackra växt såg jag i Botaniska trädgården i Lund och blev nyfiken på växten. Skunkkalla har sitt ursprung i Nordamerika där den växter i kärr, längs vattendrag och i våtmarker. Den tillhör familjen kallaväxter (Araceae) och är en perenn ört med krypande jordstam.

Växten ha fått sitt svenska namn på grund av den illaluktande odör som sprider sig från blomman och lockar till sig pollinerande insekter.

Skunkkalla är vacker i planteringar kring dammar och bäckar. I vissa delar av Sverige växer den numera vilt, bland annat i Halland, Södermanland och Östergötland. Det finns även vit skunkkalla.

Gul skunkkalla räknas som invasiv art. Läs mer om detta längst ner och vikten av att arten inte sprids vidare.

Bladen är blanka, höga och friskt gröna med kort bladskaft, så de ser ut att växa direkt på jorden. Blomman är upprättväxande med ett skålformat s.k hölsterblad som är intensivt gult.

Hölsterbladet omsluter en kolv som i sin tur blommar med små gulgröna blommor i mars-april. Efter blomningen faller hölsterbalden av och små frukter/bär bildas.

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Uppdatering sedan artikeln skrevs:
Numera räknas skunkalla som så kallad invasiv art. (Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.)  /Källa Naturvårdsverket
Länk Naturvårdsverket
Länk Artfakta

Fler artiklar om perenner
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!