På Emporia shoppingcenter i Malmö finns en takträdgård som är 27 000 kvm. På denna finns ca 4.000 kvm av främst olika fetbladsväxter planterade. Så det är troligen en av de största sk sedumtaken i världen. Från taket har man en fantastisk, milsvid utsikt över delar av Malmö och dess utkant samt Öresundsbron. Ett andningshål för trötta, shoppande besökare i köpcentret.

Jag läste en artikel som beskrev att växterma som planterats på taket, fördröjer regnvattnets väg till avloppen och då minskar både trycket på avloppssystemen men även risken för översvämningar. I en stad hjälper även växterna till att binda luftföroreningar samtidigt som de ger en bra isolering, både mot kyla och värme.

Eftersom jordlagret inte kan vara för tjockt på ett tak pga tyngden så måste även växterna och miljön planeras därefter. Därför är det främst fetbladsväxter (bla Sedum) som växer på Emporias tak samt en del ängsväxter, men även en del mindre träd och buskar. Dessa växter tål också uttorkning bra, vilket är ett krav för att överleva på ett blåsigt tak i Skåne.

Foto: iTRÄDGÅRDEN

Fler artiklar om trädgårdar
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!