gulsippor_narbild_900x388

Gulsippa (A. ranunculoides)

På våren, samtidigt som vitsippan, sträcker gulsipporna sina blommor mot solen.

Gulsippan tillhör familjen ranunkelväxter och växer naturligt i bl.a Europa och i västra Sibirien.

Ofta är det två blomställningar och blommorna är något mindre än hos vitsippan och vanligtvis fem s.k hylleblad (blommans blad). Liksom vitsippan har gulsippan krypande jordstam och kan sprida sig på stora områden. Gul- och vitsippor kan korsas och då bildas hybrider som kallas svavelsippa, blomfärgen är svagt gul. 

vitsippa_2_gulsippor_900x388Gulsippor trivs i lundar och skogsbryn och är vanliga i Skåne och på Gotland. Men det finns bestånd ända upp till Jämtland, dock inte i alla landskap. I skogstomter kan gulsippor förekomma och gläder ofta när de dyker upp på våren.

 

Foto; iTRÄDGÅRDEN

0