Gulsippa (A. ranunculoides)

På våren, samtidigt som vitsippan, sträcker gulsipporna sina blommor mot solen med sina vackert gula blommor.

Liksom vitsippan är gulsippan en ört med krypande jordstam och kan sprida sig på stora områden och bilda en matta. Ofta är det två blomställningar och blommorna är något mindre än hos vitsippan och vanligtvis fem s.k hylleblad (blommans blad). Höjden är ca 15 cm.

Gul- och vitsippor kan korsas och då bildas hybrider som kallas svavelsippa, blomfärgen är svagt gul.

Gulsippan tillhör familjen ranunkelväxter och växer naturligt i bl.a Europa och i västra Sibirien.

Gulsippor trivs i lundar och skogsbryn och är vanliga i Skåne och på Gotland. Men det finns bestånd ända upp till Jämtland, dock inte i alla landskap.

I skogstomter kan gulsippor förekomma och glädja trädgårdens ägare när de dyker upp på våren.

Ta inte gulsippor från naturen. Frön går att köpa för att så på hösten. Sådden behöver kyla för att gro, så kallat stratifiering. (Läs om detta här)

 

Foto: iTRÄDGÅRDEN ©

Fler artiklar om perenner
Fler aktuella artiklar

Tack för att du besöker iTRÄDGÅRDEN!