kopenhamns_botaniska_tgd_vaxthus_1024x683

Botaniska trädgårdar

En botanisk trädgård är en park eller trädgård som har växter från olika länder och det är i första hand för forskning och undervisning av botaniker och hortonomer som odlingen sker. Till skillnad från vanliga parker och visningsträdgårdar är en botanisk trädgård oftast uppdelad efter geografiska områden eller olika teman (ex växternas klassificering).

Den första moderna botaniska trädgårdarna anlades i anslutning till universitetet i Pisa i Italien av Luca Ghini i mitten av 1540-talet. Även den botaniska trädgården i Padua är från den tiden. Efterhand uppfördes botaniska trädgårdar i anslutning till universiteten runt om i Europa och var viktiga för forskning och studier inom botanik och läkemedelsläran. Då det krävdes stora summor pengar för att driva en bra botanisk trädgård, var det också en statussymbol för de universitet som hade sådana.

Botansiska trädgården i Uppsala räknas som Sveriges äldsta och anlades 1655 av Olfo Rudbeck d.ä. Tyvärr förstördes den i stadsbranden som drabbade Uppsala i maj 1702 då hela staden brann ner. Två år senare, 1744, blev Carl von Linné förståndare för trädgården och återuppbyggde den. Den blev centra för hans naturvetenskapliga forskning.

Även i Lund fanns under Linnés tid en mindre botanisk trädgård men det var först på 1740-talet som en modern botanisk trädgård tog form i staden.

Något senare, närmare bestämt 1791 anlades Bergianska trädgården i Stockholm och nästan 30 år senare, 1918 växte Göteborgs botaniska trädgård fram.

kopenhamns_botaniska_tgd_palm_1024x1239
Linnéträdgården

Linnéträdgården är en botanisk trädgård vid Svartbäcksgatan i Uppsala. Den har sitt namn efter Carl von Linné men upprättades på 1660-talet av Olof Rudbeck d.ä på en tomt som skänktes av professor Olaus Stenius. Efter Olof Rudbecks d.ä död 1702 förföll trädgården och räddades av Carl von Linné som på den tiden var en ung student från Lund. 1741 blev Linné föreståndare för trädgården. Det var också här som han ordnade växterna efter sin klassificering (s.k. taxonomi) och lät bl.a uppföra ett nytt orangeri. Det var Linnés efterträdare Carl Peter Thunberg som genomförde flytten av den botaniska trädgården till slottsträdgården, den nuvarande botaniska trädgården i Uppsala.

Linnés trädgård blev en park under 1800-talet men återställdes av Svenska Linnésällskapet och senare underställdes trädgården Uppsala universitet.

Foto: iTRÄDGÅRDEN

0